Ana Sayfa Hakkımda Gönülden Dökülenler Ortaya Karışık Alıntılar

21 Ekim 2016 Cuma

Anka Kuşu


Canınız yandığı zaman bundan mutluluk duyanlara,küllerinizden yeniden doğabileceğinizi gösterin!

13 Ekim 2016 Perşembe

Bir Şair Padişah/ Genç Osman (Farisi)

genç osman ile ilgili görsel sonucu
KISACA HAYATI:
II. Osman ya da Genç Osman divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî, tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi (3 Kasım 1604, İstanbul - 20 Mayıs 1622, İstanbul); 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Dedesi III. Mehmed'den sonra sefere çıkan ilk padişahtır.
Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultandır. Annesi Kuzey Kafkasyalıdır. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini klâsiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel öğrendi.
Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es'ad Efendinin ve Pertev Paşa'nın kızları ile evlendi.Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı.
Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, çeşitli hakarete ve saldırılara maruz bırakıldıktan sonra Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen Sultan Genç Osman, babası Sultan I. Ahmed'in yaptırdığı Sultanahmet Camii'nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı. Ayaklanmada öldürülen ilk padişahtır. Osmanlı padişahları arasında en genç vefat edenidir.


Eserlerinden Örnekler


Felek zor eyleyüp yıkdı gör taht-ı Süleymânı
Bozup hikmetini hâk ile yeksân kıldı Lokmânı

Kanı tîg ü teberle nice şîri eyleyen zâil
Felek bir lüb’ile nerm eyledi pullâd-ı Nerîmânı

Nice oldı Yusuf-ı Mısrî ki hüsn içre nazîri yok
Rûh-ı âlini zerd itdi yoğa göğsünde imânı

Cemâl-i yâre bağlar kimini derd içre kor itmez
Helâk olur diyü derd-i serine hiç dermânı

Şeh-i âlemliğe sanman ki Fârisî ola mağrur
Cefâ-yı rûzgârı çekmeden çeksek şu dâmeni 

**************
Gördüğüm gibi seni oldı gönül âvâre
Nice arz eyleyeyim aşkumı sen hünkâre

Yoluma doğrı giderken nideyin ol fettân
Sîneme urdı anun kirpiği mühlik yâre

Yüzi gül gonce dehen kameti bir tâze nihâl
Nice kul olmayayın ol şehe ben bî-çâre

Görmedüm ancılayın dilber-i nâzükteni ben
Cânumı bezl ideyin ol kaşı râ dildâre

Fârisî değme güzel sevmez iken neyleyeyim
Âşıkı itdi beni devr-i kühen ol yâre 

*******************************

Yine bir dilber-i âl-i cenâba meyl ider gönlüm
Leb-i lâ’l-i hayâl ile şerâba meyl ider gönlüm
Cemâl-i fikr ile âfitâba meyl ider gönlüm
Ona gül hasretiyle müşk-nâba meyl ider gönlüm 

***************************

Gülşen içre bitmedi bir gonca cânâ hârsuz
Dünyâda hâsıl değül bir nevcüvân ağyârsuz
Kimi ol yâri benüm dir kimisi dahi benüm
Orta yirde Fârisî âvâre kaldı yârsuz 

3 Ekim 2016 Pazartesi

Güllerin İçinden

Herkese merhabalar :)
 Bu akşam sizlerle güzel bir şarkı paylaşmak istedim. Belki birçoğunuz hangi şarkı olduğunu başlıktan dolayı anlamışlardır. Dinlemeye doyamadığım şarkılardan birisi olan, efsane grup MFÖ'nün unutulmaz şarkısı güllerin içindeeennnn :) 
YOUTUBE kanalıma da bir güzel klip hazırlayıp yüklemişim ki sormayın :))
Haydi lafı fazla uzatmayalım da şarkıya ve huzur dolu o klibe geçelim. Keyifli dinlemeler efendim...
Dipnot: Kanalıma abone olmayı unutmayınız^^

 SEVGİYLE KALIN...

28 Eylül 2016 Çarşamba

Fatofotofan'da Çekiliş Var Bekleriz!

Güzel dostumun blogunda cok güzel bir Çekiliş var hadi hemen katılalım öyleyse☺
Linki buraya bırakıyorum...
                             SEVGİLER

23 Eylül 2016 Cuma

Mehmed Niyazi-Dahiler ve Deliler

mehmed niyazi dahiler ve deliler ile ilgili görsel sonucu

Mehmed Niyazi'nin Dahiler ve Deliler kitabından bir kısım.Arada bir kitaplardan alıntılar yapmak fena olmaz heralde :) İyi okumalar^^

Ötüken Neşriyat, s.51-54

“Delikanlı sevgilisiz olur mu, hele sanatkârsa?” diye zihninden geçirerek yürüyordu. Goethe aşkı tanımasaydı, Genç Werther’in Acıları’nı yazabilir miydi? Kişi acı çekmeden nasıl olgunlaşırdı? Kemalin anası ızdırap değil miydi? İçini okşayacak, dillere destan olacak bir sevgili bulmalıydı. Bulacağı sevgilinin güzelliğiyle beraber kişiliği de olmalıydı. Aksi takdirde ona nasıl bağlanırdı? 
   Otobüs durağında dikilen kızlara baktı; hepsi de kusurluydu. Kimisinin yüzü ince, kimisinin boyu kısa, kimisinin de ağzı burnu sevimsizdi. Derin bir iç çekti. “Ah meçhul sevgili, seni elbette bulacağım. Sen ne talihli insansın, seni yazacağım. Shakespeare’in Juliet’i, Senpiyer’in Virjini’si gibi ölümsüzlerin arasına karışacaksın. Izdırabımın, ilhamımın kaynağı olacaksın. Sevmesini bilmeyenin yazar olamıyacağını insanlık öğrenecek! Beni sevmene gerek yok. Ama en azından varlığımı, seni sevdiğimi bilmelisin. Romanımı okurken bütün zerafetinle, kendinin bile keşfedemediği güzelliklerinle karşılaşınca, kimbilir ne kadar sevineceksin? Yeter ki seni bulayım. Gerisi kolay…” 
   Bir sonraki durakta uzun boylu, sarışın bir kız dikkatini çekti. Çok şık giyinmişti. Duruşunda, bakışlarında bir asalet vardı. Hiç düşünmeden lâf attı. 
   -Yalnız mı gezeceksiniz? 
   Arkasından gelen şık giyinmiş, yakışıklı bir delikanlı hafiften omuzuna dokunarak: 
   -Merak etmeyin, benimle gezecek, dedi. 
   Hiç istifini bozmadı. 
   -Böyle güzel bir kızla gezmek her gence nasip olmaz. Yüksek bir zevkiniz varmış. Sizi kutlarım. 
   Boş gelen taksiyi durduran delikanlı, binerlerken gülümseyerek onu selâmladı. O da ciddiyetle elini kaldırıp, mukabele etti. 
   Sık sık uğradığı çay bahçesine geldi. Masaların çoğu doluydu. Konuşabileceği yalnız bir kız yoktu. Nedense bugün bir kızla mutlaka tanışmak, yakınlık kurmak istiyordu. Oysa şimdiye dek sayısız fırsatlar doğduğu halde değerlendirmemişti; çünkü kendisini eserinden koparacak herşeyi gündeminden çıkarmıştı. Nasıl olsa yakında kitlelere mal olacak, kalabalıkların hücumuna uğrayacaktı, her halükârda o sayısız güzelliğin arasından bir tane seçerdi. Ama ne yazık ki düşündüğü esere başlayamamıştı bile. Bu verimsizliğinde o yanlış kararın payı vardı. 
   Boş bir masaya oturdu. Cebinden çıkardığı kitabı okumaya başladı. Satırlar gözlerinin önünden kayıyor, fakat okuduklarını pek anlamıyordu. Bir gün, bir parka gideceğini, orada yazdığı kitabı güzel bir kızın hararetle okuyuşunu göreceğini hayal ediyordu. Kimbilir o kız, kitabın yazarı olduğunu söylediğinde nasıl şaşıracaktı!... Belki de şaka yaptığını sanacak, ona inanmayacaktı… Bu hayallerle mest olması, üşümesini engellemedi. Kalktı; kahvenin yolunu tuttu. 
   Burası belki sadece İstanbul’un değil, bütün ülkenin en büyük kahvesiydi. Bayezid’in üniversite muhiti olması yüzünden öğretim üyelerinin bu civarda oturuyor olmaları, emekli olanları da alışkanlıklarının bu semtte tutması, basın merkezi Bâbıâli’ye yakın bulunması, öğrenci yurtlarının bu çevrede toplanmaları kahvenin müşterilerini diğer kahvelerinkinden çok farklı hale getirmişti. Ankara’dan, İzmir’den, yurt dışından herhangi bir sebeple İstanbul’a gelen bir bilim insanı, politikacı, gazeteci, romancı, şair Marmara Kahvesi’nde sohbet olduğunu bilir, dostlarını görmek, yurtta ve dünyada neler olup bittiğini anlamak için mutlaka oraya uğramaya çalışırdı. Müdavimlerinin arasında her fikirden insan vardı; dindarlar, ateistler, milliyetçiler, batıcılar, demokratlar, komünistler, faşistler aynı masada otururlar, rahatça tartışırlardı. Bazen öyle konular ele alınırdı ki uzman olmayanların bir şey söylemeleri mümkün değildi. Meselâ Çar I. Nikola’nın kaynanası Çek mi, yoksa Slovak asıllı mıydı?...  Kahvenin müdâvimi olmak, âdeta bir cemiyete dahil olmaktı; resmî dairelerde çalışanların, hangi fikirden olursa olsun, kahvede aynı masada sohbet etmemiş olsalar bile, işi düşenlere yardımda bulunmaları için göz âşinalıkları yeterdi. 
   Buradaki yakın dostluklarda fikirlerin aynılığı değil, yaş, seviye önemli rol oynardı. Emekli profesörlerden, yaşlı yazarlardan gençlere doğru inerken birbirinden farklı gruplar oluşurdu. Gençlerin yaşlılara ilgisi fazlaydı; nerede okuduklarını, hangi üniversitede doktora yaptıklarını, neler yazdıklarını bilirlerdi. Onlar ise gençlerin dünyalarına fazla girmezlerdi; nereli olduklarını, öğrenim durumlarını önemsemezlerdi. Ama sadece bu iki grubu değil, memurları, işçileri, meczupları da Marmara’nın havası kuşatırdı. Herkes haddini bilir, büyüklere saygısızlık yapmayı kimse aklının ucundan geçirmezdi. Hiç kimse, kimseyi hor görmezdi; bazen dünya bilim literatürüne girmiş emekli bir öğretim üyesi veya ünlü bir şair, bir gençle, hatta kahvenin sâkini bir meczupla saatlerce sohbet ederdi. 
   Caddeden biraz yüksekte olan kahveye sekiz on basamaklı bir merdivenle çıkılırdı. Bayezid Meydanı’na bakan ön tarafında balkonu andıran bir yer vardı, havanın müsait olduğu günler, buraya iki üç masa konulurdu. Kahvenin bu yönü tamamen camdı. Kahveyle balkonu ayıran veya birleştiren bu camın batı tarafında duvara bitiştiği yerdeki kapıdan içeriye girilirdi. Girişteki on kadar masaya oyun kâğıdı, tavla, okey takımı verilmezdi, bu bölüm sohbet için ayrılmıştı. Kahvenin sahibi Mustafa Bey, müşterileriyle gurur duyar, onlara lâyıkıyla hizmet etmeye çalışırdı. Kahve genellikle temiz ve düzenliydi, bilhassa sohbet bölümündeki masaların yeşil örtüleri sık sık değiştirilirdi. 
   Buraya kimler gelmezdi ki!... uluslararası üne kavuşmuş bilim insanlarından, dünyada en ciddi, en güvenilir kabul edilen ansiklopedilerde yer almış sanatkârlara kadar çok değişik, renkli kişiler gelirdi. Ama Kartal, bunların büyük çoğunluğunu lüzumsuz yaratıklar olarak görürdü. Kahve sakinlerinden bazıları Kartal’ın pek farkında değillerdi, olanlar da onun kendisinde bir şeyler vehmettiği kanaatindeydiler. Kartal, ona karşı takınılan tavırların geçici olduğunu bilirdi; çünkü bu insanların tamamına yakınında ne beyin, ne de göz vardı. Eseri çıktı mı, balyoz gibi kafalarına inecekti, o zaman kim olduğunu anlayacaklardı.

16 Eylül 2016 Cuma

Araf


Yine bir hüznün arefesinde,
Araf'ta bir yerlerdeyim...
Bir adım ötesi cehennem sanki.
Kaçsam olmaz kaçmasam olmaz.

Yakalar mı mutluluk ne dersin?
Tutar mı ellerimden sımsıkı?
Ya da düşünmesem mi bunları?
Zaten hayat geliyor bildiği gibi.

Alıp gitsem diyorum başımı
Kimsecikler olmasa...
Çözüm olur mu hüzne,kedere?
Zannetmiyorum.Belki bir ihtimal.

Hüzün bu bırakır mı hiç beni?
Güneş doğudan batarsa mümkün.
Mutlu olmak zor değil biliyorum,
Şayet bırakırsa hüzün peşimi.